O nás

J
FutureLife
Evropský leader v oblasti reprodukční medicíny a péče o ženu

Jsme jedním z největších a nejrychleji rostoucích poskytovatelů asistované reprodukce na světě. V současnosti vlastníme více než 34 klinik v 8 zemích, v nichž zaměstnáváme přes tisícovku lidí a více než čtyři stovky špičkových lékařů. V rámci skupiny zajišťujeme komplexní léčbu sterility včetně genetických, imunologických a dalších navazujících vyšetření.

Naším cílem je především poskytovat kvalitní péči a úspěšnou léčbu všude tam, kde je to potřeba. Díky neustálému růstu společnosti a reinvesticím do stávajících zařízení, výzkumu a vzdělávání dokážeme zajistit jak odbornost a ekonomickou stabilitu, tak i kvalitní podmínky a spravedlivé odměňování našich zaměstnanců.

Odborní
garanti

Carleen
Heath

Carleen je certifikovaná klinická embryoložka působící v oboru již více než 17 let. Vystudovala reprodukční biologii a vývoj embrya na University College London, reprodukční a vývojovou biologii na Imperial College v Londýně a je také diplomovaným členem Royal College of Pathologists.

 

Carleen je plně vyškolena ve všech aspektech embryonální kultivace, manipulace a výběru. Specializuje se na preimplantační genetické vyšetření, kultivaci blastocyst, výběr embryí a snahu o udržení vysoké míry úspěšnosti při implementaci strategie pro minimalizující vícečetná těhotenství.

Dr. Malini
Uppal

Dr. Malini získala rozsáhlé zkušenosti v oblasti reprodukční medicíny během praxe a práce v několika Centres of Excellence. Postgraduální diplom z prenatální genetiky a fetální medicíny ukončila vyznamenáním na University College London.

 

Její zájem o PGD a PGS tak navazuje na její předešlé znalosti prenatální genetiky a fetální medicíny. Dr. Maliny je také přidruženou členkou Královské akademie porodníků a gynekologů (RCOG) a členkou Britské společnosti pro plodnost (BFS). Je vysoce kvalifikovaná v gynekologickém ultrazvuku, trojrozměrném skenování a ultrazvuku v prvním trimestru. Je akreditována FMF pro první trimestr a NT skenování.

MUDr. David
Stejskal
vedoucí lékař kliniky GENNET

MUDr. David Stejskal založil v roce 1996 Centrum lékařské genetiky Gennet, které bylo roku 2006 doplněno o pracoviště reprodukční medicíny. Jeho specializací je prenatální screening vrozených vad, prenatální diagnostika a molekulární genetika.

MUDr. Monika
Koudová
vedoucí lékařka genetického programu kliniky GENNET

MUDr. Monika Koudová patří k předním odborníkům v oblasti klinicko-genetického poradenství a genetických laboratorních metod s téměř 20letou praxí. Je držitelem Licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v tomto oboru. Podílí se na řadě zahraničních i domácích publikací a prezentací. Je členem Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP, European Society of Human Genetics (ESHG) a American Society of Human Genetics (ASHG).

Prof. MUDr. Milan
Lukáš, CSc.
přednosta kliniky a primář klinického a výzkumného centra pro střevní záněty kliniky Iscare

Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., publikoval více než 250 odborných sdělení v domácích a zahraničních časopisech. Je předsedou České gastroenterologické společnosti a šéfredaktorem časopisu Gastroenterologie a hepatologie. Je členem mezinárodních organizací American Gastroenterological Association, European Crohn’s and Colitis Association a International Organization For the Study of Inflammatory Bowel Disease.

MUDr. Štěpán
Machač, Ph.D.
vedoucí lékař IVF Clinic

MUDr. Štěpán Machač, Ph.D., je autorem nebo spoluautorem více než 30 přednášek a 40 článků v odborných časopisech. Ve své práci se zaměřuje především na problematiku asistované reprodukce, ovariálního hyperstimulačního syndromu a darování gamet.

Declan
Keane
CEO a klinický embryolog kliniky ReproMed

Declan Keane působí v oboru asistované reprodukce od roku 1992 jako vědecký a klinický embryolog. Po zkušenostech z renomovaných reprodukčních klinik v New Yorku založil v roce 2009 v Irsku kliniku ReproMed, na níž zúročil jak americkou zkušenost, tak své více než 25leté znalosti v oboru. Hlavní filozofie kliniky ReproMed byla jednoduchá: nabídnout klientům takové služby a servis, jaké by sám Declan Keane požadoval, kdyby byl jejím klientem. Koncept služeb butikového stylu uspěl a ReproMed se záhy stal nejrychleji rostoucí reprodukční klinikou v Irsku s obrovským dopadem na celé odvětví. Závazek poskytovat pacientům vždy ten nejvyšší standard léčby zůstává hlavním krédem i dnes.

Představenstvo
společnosti

Jozef Janov
Předseda představenstva

Ing. Jozef Janov je zakladatelem společnosti Hartenberg Holding, která je hlavním akcionářem společnosti FutureLife. Ve FutureLife působí jako předseda představenstva. V současnosti řídí také projekty Imunoglukan, Good Food a Orchard. V minulosti se podílel na projektu Žabka nebo uvedl společnost Fortuna Entertaiment Group na burzu v Praze a Varšavě. Vystudoval finance na Ekonomické univerzitě v Bratislavě a absolvoval německojazyčné studium podnikové ekonomiky na Univerzitě Martina Luthera v Halle-Wittenbergu.

Miroslav Janov
člen představenstva

Mgr. Miroslav Janov je investičním manažerem ve společnosti Hartenberg Capital a členem představenstva společnosti FutureLife. Pod svým dozorem má především zdravotní investice v České republice, zejména pak kliniky pod značkou Sanus. Před působením ve struktuře Hartenberg působil na pozici investičního analytika ve společnosti Penta Investments. Jako investiční analytik měl pod správou projekty expanze maloobchodu Žabka do České republiky, rozvoj maloobchodu Pet Center v Česku a na Slovensku a organický rozvoj skupiny Fortuna. Miroslav Janov vystudoval management na Univerzitě Komenského v Bratislavě a dále pak na Ghent University v Belgii.

 

Matěj Stejskal
člen představenstva

JUDr. Matěj Stejskal je od roku 2016 skupinovým generálním ředitelem a členem představenstva FutureLife. Dříve působil jako ředitel společnosti GENNET, kterou spoluzaložil a vedl 20 let. GENNET je předním poskytovatelem zdravotní péče v oblasti asistované reprodukce a genetiky s pobočkami v České republice a Velké Británii.  Absolvoval Právnickou fakultu UK.

Odborná
rada

Ladislav Zgabur
Předseda odborné rady

MUDr. Ladislav Zgabur je absolventem LF UK a VLVDÚ JEP v Hradci Králové, obor všeobecné lékařství. Od roku 1990 začal pracovat v manažerských pozicích ve zdravotnictví. Do roku 1992 působil jako ředitel správy, kde řídil oblast zdravotnictví, lázeňství a rekreací FMV ČSFR. Byl jedním ze zakladatelů Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR a jejím prvním zdravotním ředitelem. V letech 1995–2002 působil v manažerských pozicích na MZČR a ve VZP. Od roku 2002 začal působit v privátním sektoru na řadě zdravotnických projektů, zejména se podílel na konsolidaci laboratorního segmentu v ČR a SR, významně se také podílel na vzniku a rozvoji skupiny FUTURE LAB (nynější SYNLAB) a holdingu AESKULAB. V roce 2014 připravil projekt skupiny FutureLife, který v úzké spolupráci se společností HARTENBERG HOLDING společně zrealizoval. V současné době se podílí na odborném vedení a dalších akvizicích společnosti FutureLife.

Management
společnosti

Matěj Stejskal
CEO

JUDr. Matěj Stejskal je od roku 2016 skupinovým generálním ředitelem a členem představenstva FutureLife. Dříve působil jako ředitel společnosti GENNET, kterou spoluzaložil a vedl 20 let. GENNET je předním poskytovatelem zdravotní péče v oblasti asistované reprodukce a genetiky s pobočkami v České republice a Velké Británii. Absolvoval Právnickou fakultu UK.

Jonáš Vokřál
COO

Ing. Jonáš Vokřál, MBA je od roku 2018 provozním ředitelem skupiny a od roku 2016 také současně působí jako ředitel klinik REPROFIT. Dříve byl součástí managementu kliniky REPROMEDA, věnoval se auditu institucí ve zdravotnictví ve společnosti Pricewaterhouse Coopers. Vystudoval Provozně ekonomickou  fakultu Mendelovy univerzity v Brně, na kterou navazovalo studium v Jihoafrické republice a studium MBA na University of St. Francis v Chicagu.

Štěpán Machač
Chief Medical Officer

Narodil se v roce 1970. Vystudoval lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 1995-2003 působil na Gynekologicko-porodnické klinice LF UP v Olomouci a začal se zabývat léčbou neplodnosti. V roce 2006 získal titul Ph.D., po obhajobě dizertační práce na téma ovariálního hyperstimulačního syndromu a vrozených trombofíliíí. V letech 2006 -2014 pracoval na klinice Reprofit International jako vedoucí lékař IVF pro zahraniční pacienty. Od roku 2014 působí jako vedoucí lékař IVF Clinic v Olomouci. V roce 2018 byl jmenován do pozice CMO skupiny Future Life.

Je autorem nebo spoluautorem více než 30 přednášek a 40 článků v odborných časopisech. Ve své práci se zaměřuje především na problematiku asistované reprodukce, ovariálního hyperstimulačního syndromu a darování gamet.

Viktor Szabó
CFO

V červnu 2021 nastoupil na pozici skupinového finančního ředitele Mgr. Viktor Szabó, MBA. Má bohaté zkušenosti v ekonomickém řízení ve zdravotnictví, když dlouhodobě řídil soukromou síť poliklinik a následně finančně ozdravoval krajské a státní nemocnice, mezi jinými také známé specializované centrum – Nemocnici na Homolce. Před působením ve zdravotnictvím pracoval v oblasti korporátního bankovnictví v české a francouzské bance. Absolvoval odbor finančního managementu UK v Bratislavě a získal titul MBA se zaměřením na zdravotnictví.

Declan Keane
European Business Development Executive

Declan Keane působí v oboru asistované reprodukce od roku 1992 jako vědecký a klinický embryolog. Po zkušenostech z renomovaných reprodukčních klinik v New Yorku založil v roce 2009 v Irsku kliniku ReproMed, na níž zúročil jak americkou zkušenost, tak své více než 25leté znalosti v oboru. Hlavní filozofie kliniky ReproMed byla jednoduchá: nabídnout klientům takové služby a servis, jaké by sám Declan Keane požadoval, kdyby byl jejím klientem. Koncept služeb butikového stylu uspěl a ReproMed se záhy stal nejrychleji rostoucí reprodukční klinikou v Irsku s obrovským dopadem na celé odvětví. Závazek poskytovat pacientům vždy ten nejvyšší standard léčby zůstává hlavním krédem i dnes.

Dozorčí
rada

Kateřina Batalová - předsedkyně dozorčí rady
Milada Zgaburová - místopředsedkyně dozorčí rady
Štěpán Machač - člen dozorčí rady a zdravotní ředitel skupiny
Jozef Kováč - člen dozorčí rady
Libor Němeček - člen dozorčí rady
O nás